СНПЧ А7 Новосибирск, обзоры принтеров и МФУ

Otomasyon çok geniş iş alanlarında kullanılmaktadır. Çok hızlı ve sorunsuz 24 saat çalışabilecek sistemlerdir. Otomasyon sistemlerimizde PLC, Operatör panel, Scada, RTU gibi ürünleri kullanırız. Firmamız 2004 yılından beri dünyanın birçok bölgesine otomasyon sistemleri göndermiş ve devreye almıştır. Otomasyon sistemlerimizde kaliteye çok önem veririz. Bu sayede Çin’ den A.B.D ‘ye kadar birçok sistemimiz yıllar boyu sorunsuz çalışmaktadır. Bilgi otomasyon olarak bu konuda çok titiz davranmaktayız.


OTOMASYON SİSTEMLERİ KURDUĞUMUZ ÇEŞİTLİ SEKTÖRLER:
-İÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
-PETRO KİMYA (OIL & GAS)
-ENERJİ
-OTOMOTİV
-GIDA
-İLAÇ
-DEMİR ÇELİK
-ULAŞIM
-ELEKTRİK MALZEME ÜRETİMİ
-LASTİK
-TARIM
-ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA TESİSLERİ
-YABANCI ÜLKELERİN ELÇİLİK TESİSLERİ
-ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ
-REKLAMCILIK

PLC
PLC makine kontrolleri gibi otomasyon uygulamalarında kullanılan yüksek hızlı küçük mikroişlemcilere denir. İçinde mikroişlemcisi olup karmaşık sistemlerin programlanmasında kullanılabilir. PC' lerden en temel farkı sinyal giriş çıkışlarının (I/O) çalışma ve işlenme şeklindedir. PLC'ler ilk olarak karmaşık röle sistemlerinin yükünü hafifletmek için çıkarılmış basit lojik (mantıksal) işlemleri yapan cihazlarken günümüzde diğer programlanabilir bilgisayarlarla arasındaki farklılıklar giderek azalmaktadır.

SCADA SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. SCADA sistemleri büyük bir alana ait teknik konulardaki ve işlevini yerine getirmek amacındadır.
Bu bağlamda çoğunlukla HMI (Human-Machine Interface) veya MMI (Man-Machine Interface) kısaltmaları ile yanyana kullanılır.
Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ) kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir.

Scada Kullanımına Elverişli Uygulamalar
SCADA teknolojisi en iyi geniş coğrafik alanlara yayılmış, görece olarak kontrolü ve izlemesi kolay, sık, düzenli ve ani müdahale gerektiren süreçlere uygulanır. SCADA sistemleri basit bir açma kapama kontrolünden tutun da daha karmaşık ve ileri kontrol gerektiren birçok uygulamada başarılı bir şekilde uygulanmıştır. SCADA ile birlikte gelişen teknoloji uzaktan kontrolün karmaşıklığını azaltmıştır.

SCADA sistemlerinin en yaygın kullanım alanları;
• Belediyelerin su ve doğalgaz dağıtım tesisleri
• Elektrik üretim ve dağıtım kurumları
• İçme ve sulama suyu üretim ve dağıtım tesisleri
• Barajlar
• Elektrik santralleri
• Geniş çapta üretim yapan fabrikalar olarak sıralanabilir  
 
Dağınık Kontrol Sistemleri (DCS)
Bir SCADA sistemi merkezi veya ana birim adı verilen MTUlar (Master Terminal Unit) ile bir veya birden fazla veri aktarımı sağlayan uzak terminal birimlerinden yani RTUlardan(Remote Terminal Unit) oluşur. SCADA sistemleri sayesinde sistem üzerinde herşey yolunda giderken uzaktaki tesislere bir operatör atama zorunluluğu ortadan kalkmıştır. SCADA sistemi eğer sistem üzerinde alarm durumu söz konusu olduğunda merkezdeki operatörü uyaracak ve operatörün gerekli önlemleri almasına imkan tanıyacaktır.
Geleneksel SCADA sistemleri açık çevrim kontrol karakteristikleri sergiler ve genelde uzun mesafe iletişimde işlev gösterirler. Bunun yanı sıra kapalı çevrim kontrol ve kısa mesafe iletişimde de kullanıldığı olmuştur. Geleneksel SCADA sistemleri proses kontrol ve izleme yönünden Dağınık Kontrol Sistemlerine benzerdir. Fakat DCS(Dağınık Kontrol Sistemleri) veri elde edilmesi, kontrol ünitelerinin daha kapalı mekânlarda konumlandırılması ve iletişimin yüksek hızda LAN bağlantısıyla gerçekleştirilmesi yönüyle SCADAdan farklılık gösterir. Diğer bir taraftan SCADA daha geniş coğrafik alanları kapsar ve LAN sistemlerinden daha güvenilirdir. Geleneksel SCADA sistemleri veri aktarımı fonksiyonu, girdileri RTUlara aktarıp, bu girdileri RTUlar vasıtasıyla MTUlara iletişim linkleriyle aktarıp tekrardan işlenmesiyle oluşur.
Ayrıca, SCADA sayesinde operatörün otomatik veya manuel olarak ayarlayacağı komutlar yine bu linkler vasıtasıyla RTU lara gönderilir. SCADA sistemlerinde arayüz dediğimiz human-machine interface (HMI), genellikle kontrol altında bulunan ekipman ve tesisi temsil eden grafik göstergeler yardımıyla gerçekleştirilir. Statik arkaplan üzerine gerçek veri dinamik olarak aktarılabilir. Kontrol edilen bölgede giriş değiştiği durumda arkaplan güncellenir ve değişiklik ekrana dijital veya analog değerler olarak yansıtılır.
 
Uzak Terminal Birimleri (RTU)
RTU, SCADA terminolojisinde sıkça kullanılan bir terminolojidir. İngilizce de “Romote Terminal Unit” olarak geçen terime karşılık gelmektedir. Türkçe’ ye ise “Uzaktan Algılama Ünitesi”, “Uzaktan İzleme Ve Denetleme Ünitesi”ya da “Bilgi Toplama Ve Denetleme Birimi” gibi terimlerle çevrilebilir. Bir SCADA sisteminde, gerek teknisyen ve mühendis gerekse işletmeci için aynı derecede önem taşıyan temel özellik, bilgilerin doğru biçimde toplanması ve gerekli kontrollerin doğru ve zamanında gerçekleşmesidir. O halde RTU için resmi bir tanım verebiliriz: Bir şebekede bulunan sistem değişkenlerini toplayan, gerektiğinde depolayan, ayrıca bu bilgileri kontrol merkezine, belirli bir iletişim yolu ile gönderen bir SCADA birimidir.
RTU monitör ve kontrol aletleri merkez istasyondan uzakta bulunan, genellikle mikroişlemci bazlı, sensörlerden bilgi alan veya erişim düzeneklerine bilgi gönderip alan kontrol ünitesidir. En önemli görevi; uzak noktalardaki işlem aletleriyle veri kazanımı ve kontrol sağlamak ve de bu verileri merkez istasyona transfer etmektir. Konfigürasyonunu ve kontrol programlarını, bazı merkez istasyonlardan etkin bir figürde yükleyebilme olanağına sahiptir. Bunun dışında bazı RTU programlama ünitelerini, yerinde düzenleyebilme imkânı vardır. Genel olarak RTU bazı merkez istasyonlarla geri iletişim kurmasına rağmen diğer RTU’larla karşılıklı iletişim kurması da mümkündür. RTU, merkez istasyonlardan ulaşılamayan diğer RTU’lara, röle istasyon (bazen depolayıcı ve ileri istasyon olarak belirtilir) olarak da görev yapar (Bailey, D. & Wright, E., 2003). RTU’nun görevlerine geçmeden önce ilk olarak RTU’ nun sistem içindeki yerine kısaca göz atalım.
Bir SCADA sisteminde birkaç kontrol merkezinden söz edilirken, aynı sistemdeki RTU sayısı 100’leri bulabilmektedir. Dolayısıyla RTU’lar sistemin, taşınabilirlik, güvenlik, ve bilhassa maliyet gibi mühim parametrelerinin doğrudan belirleyicisi olmaktadır. RTU’ların mümkün olduğu kadar küçük boyutta ve o bölgenin doğal koşullarına dayanıklı şekilde üretilmeleri elzem olmaktadır. Eğer bir sistemin kontrolü ve gözlemi için, hali hazırda sahip olunan cihazlardan daha büyük cihazlar kullanılıyorsa, hem maliyet hem taşınabilirlik açısından kurulan sistem önemli bir dezavantaja sahip demektir. Oysa RTU’lar ve onlara ait bilgi toplama modülleri, tali merkezlerde en fazla 1,5 - 2 m. yüksekliğe sahip olabilirler. Tali merkezin boyutlarıyla karşılaştırıldığında bu rakamlar oldukça makul görülmektedir.

ENDÜSTRİYEL İletişim
İletişim SCADA sistemlerinin omurgasıdır. Ana merkezde bulunan MTU’nun uzak bölgelerde bulunan RTU larla veya çeşitli bilgisayarlarla veya sistemlerle bilgi alışverişi yapması için bir iletişim hattının olması gerekir. Genelde iki çeşit iletişim aracı mevcuttur: Kablolu iletişim (elektrik kabloları veya fiber optik kablolar) ve kablosuz iletişim (radyo frekansı). İki durumda da bir modem veya LAN teknolojisinin değişik bir formu yer almaktadır. Çoğu SCADA sistemlerinde bir veya her ikisi şeklinde iletişim araçlarının kullanıldığı görülmüştür. Direk kablo bağlantıları geniş coğrafik alanları kapsayan büyük sistemler için uygulamada elverişli değildir.
Bundan dolayı, SCADA sistemleri şirketin kendi sahip olduğu veya başka bir yerden elde edilen telefon hatları üzerinden iletişim kurarlar. Direk kablo bağlantısının gerekli olduğu kritik uygulamalarda fiber optik kablo teknolojisi, daha yüksek veri transferi ve arttırılmış güvenlik sağlaması yönünden tercih edilebilir. Telefon hatlarıyla ulaşılması mümkün olmayan uzak yerleşkelerde radyo frekansıyla (RF) iletişim daha ekonomik bir olanak sunmaktadır. Bu sistemlerde merkezdeki MTU ile uzakta bulunan RTU arasındaki iletişim radyo modemler aracılığı ile olmaktadır. Buna ek olarak uydu iletişimi maliyeti katlanılabilir olmaya başladıkça yaygınlaşmaya başlamıştır. İletişim tipinin SCADA sistemlerinin güvenilirliğini ve performansını etkilemede büyük rolü vardır

PID Kontrol
Regüleli sistemlerde sistemin çalışma noktasının belirleyen giriş, sistem çıkışının seviyesini belirler. Bu çıkış sıcaklık, basınç, pozisyon vb. olabilir. Bu tip kontrole açık çevrim kontrol de denilmektedir. Ancak fiziksel sistemlerin çoğunda açık sistem kontrolle istenen çalışma sağlanamaz. Sistemden çıkışında çalışma noktasından sapma, girişe geç cevap verme veya osilasyonlu çalışma gözlenebilir.
Bu durumda çıkıştan bir geri besleme alınarak ayrı bir kontrole gidilir ve bu kontrol sistem çıkışını istenen seviyede tutmak için gereken en uygun şekilde sistemi sürer. Bir kontrol oluşturmada en yaygın kullanılan üç strateji oransal (P), integral (I) ve türev (D) kontroldür. Oransal kontrolde kontroller, istenen çalışma noktası ile gerçekteki sistem çıkışı arasındaki farkı alıp, belli bir oranla çarparak sisteme verir.
Bu kontrol sistemin çalışabilmesi için bir hata olması gerekir. PID kontroller genellikle üçü bir arada kullanıldığında ideal çözümü verirler. PI kontrolde, integral terimi hatanın integralini alır ve P kontrolünün doğal sonucu olan hatayı ortadan kaldırır. D terimi ise geçiş durumlarında ani cevapları bastırmak için kullanılır. Her terimin katsayısı onun ağırlığını belli eder ve bu katsayılar sistemin transfer fonksiyonuna ve istenen cevaba göre ayarlanır. PID kontroller, analog bir devre olabileceği gibi dijital bir sistemde de tanımlanabilir.